БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

 • SNAP 4Dx + EHRLICH/HEARTWORM/LYME/ANAPL - 55 лв.
 • SNAP SPI/FPI - 57 лв.
 • CVP + CCV + Gardia Ag - 40 лв.
 • CDV + CPV Ag - 28 лв.
 • CDV + CAV2 + CIV Ag - 26 лв.
 • BRUCELLA Ab canine serum - 25 лв.
 • Leishmania - 25 лв.
 • Ehrlichia canis - 26 лв.
 • Heartworm ( Dirofilaria imitis ) - 22 лв.
 • Lyme Disease - 26 лв.
 • Anaplasma Ab - 28 лв.
 • CaniV4 - 50 лв.
 • Canine atopic dermatitis IgE - 35 лв.
 • CPIV Ag - 20 лв.
 • RABIES Ag canine saliva - 40 лв.
 • TOXOPLASMA Ag/Ab - 40 лв.
 • FPV Ag - 30 лв.
 • FIP ( FCoV Ag - feces ) - 26 лв.
 • FIP ( FCoV Ab - blood ) - 28 лв.
 • FeLV Ag/FIV Ab - 30 лв.
 • Giardia Ag - 28 лв.