ВАКСИНАЦИИ

В ЦЕНАТА НА ВАКСИНАЦИЯТА Е ВКЛЮЧЕН И КЛИНИЧНИЯ ПРЕГЛЕД

INTERVET

 • Parvo C /Първа ваксина/ - 22 лв.
 • Puppy DP /Първа ваксина/ - 25 лв.
 • DHPL /Втора ваксина/ - 29 лв.
 • DHPPIL /Втора, допълнителна ваксина/ - 30 лв.
 • DHPPILR - 34 лв.
 • DHPPILR + KC годишна ваксина - 65 лв.
 • Lepto 2 /Ловни кучета/ - 18.50 лв.
 • Rabies - 17.50 лв.
 • KC /Синдром на кучешката кашлица/ - 44 лв.

MERIAL

 • Primodog P /Първа ваксина/ - 23 лв.
 • DHPPI2 - L /Втора, трета ваксина/ - 26 лв.
 • DHPPI2 - L /Към годишна ваксина/ - 26 лв.
 • DHPPI2 - LR /Трета годишна ваксина/ - 30 лв.
 • Rabisin R /Към годишна ваксина/ - 17 лв.
 • Eurican HERPES 205 /Внезапна смърт при новородените/ - 95 лв.

PFIZER

 • Vanguard PL /Първа ваксина/ - 20 лв.
 • Vanguard Plus 7 /Втора ваксина/ - 25 лв.
 • Vanguard Plus R /Трета ваксина/ - 28 лв.
 • Vanguard Plus 7R /Годишна ваксина/ - 30 лв.
 • Biocan M /Антимикотична/ - 24 лв.
 • Антимикотична профилактична/лечебна - 16 лв.

MERIAL

 • PUREVAX RCP /Първа, втора ваксина/ - 36.5 лв.
 • PUREVAX RCPChFeLV /Първа, втора годишна ваксина/ - 56 лв.
 • PUREVAX RCP /Годишна ваксина/ - 36.50 лв.
 • Rabisin R - 17 лв.
 • Антимикотична Профилактична - 24 лв.
 • Антимикотична Лечебна - 24 лв.
 • Pestorin /Хеморагична треска/ - 15 лв.
 • Миксорен (Миксонатозна болест) - 26 лв.
 • Антимикотична Профилактична - 16 лв.
 • Антимикотична Лечебна - 16 лв.

INTERVET

 • Puppy DP /Първа, втора, четвърта и годишна ваксина/ - 24.60 лв.

PFIZER

 • Vanguard R /Трета и към годишна ваксина/ - 16 лв.

Anigen

 • CDV Ab /Гана/ - 25 лв.
 • CDV Ab /Парвовироза/ - 25 лв.