ВИЗИТАЦИИ ПО ДОМОВЕТЕ

Ветеринарна Амбулатория “ИЗГРЕВ” разполага с ново, удобно и съвременно превозно средство ,чрез което ние можем да пренесем от едно до друго място вашия домашен любимец. ВИЗИТАЦИЯ ПО ДОМОВЕТЕ , като услуга е удобна и полезна особенно за стопаните на животинки, които не разполагат със собствен транспорт или друга алтернатива за да може тяхната животинка да получи ветеринарномедицинска помощ, или да стигне до ветеринарномедицинското лечебно заведение. Също така и в случаи, когато сте отдалечени, а желаете да осигурите важните и задължителни за един любимец профилактични мероприятия/ ваксинация, вътрешно и външно обезпаразитяване, профилактичен преглед и др./. Най-общо казано това е услуга за стопаните, на които им е физически невъзможно да заведат домашните си любимци на ветеринарен лекар или за тези които не желаят да причиняват излишен стрес и дискомфорт на животинката си. Естествено последното не важи в случаите, когато любимецът е болен.