ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ

Използвайки услугата ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ предлагана ви от ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ “ИЗГРЕВ” вие получавате персонална абонаментна карта. Чрез нея вие ще може да ползвате отстъпки от ваксинациите, манипулациите, оперативните намеси, които могат да бъдат извършени на вашия домашен любимец. Също така като АБОНАТ на ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ “ИЗГРЕВ” вие ще се ползвате и с търговски отстъпки при закупуване на храни, хранителни и фуражни добавки, лекарства и аксесоари за вашите любимци.
Услугата ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ може да бъде ползвана под формата на ЧЕТИРИ ТАРИФНИ ПЛАНА – Бронз, Силвър, Голд и Платинум. Плановете между които може да избирате са във варианти както за един, така и за няколко домашни любимеца.

Тарифни планове - за едно животно

 • Един безплатен годишен профилактичен преглед.
 • Една безплатна визитация по домовете годишно.
 • 10% отстъпка от всички манипулации.
 • Два безплатни годишни профилактични прегледа.
 • Една безплатна визитация по домовете годишно.
 • 18% отстъпка от всички манипулации.
 • 5% отстъпка от оперативно лечение.
 • Два безплатни годишни профилактични прегледа.
 • Една безплатна визитация по домовете годишно.
 • 25% отстъпка от всички манипулации.
 • 10% отстъпка от оперативно лечение.
 • 5% търговска отстъпка.
 • Два безплатни годишни профилактични прегледа.
 • Две безплатни визитации по домовете годишно.
 • 30% отстъпка от всички манипулации.
 • 15% отстъпка от оперативно лечение.
 • 8% отстъпка от ваксинации.
 • 5% търговска отстъпка.

Тарифни планове - за няколко животни

 • БРОНЗ - 95 лв./Годишно ; СИЛВЪР - 115 лв./Годишно
 • ГОЛД - 145 лв./Годишно
 • ПЛАТИНУМ - 160 лв./Годишно
 • БРОНЗ - 190 лв./Годишно ; СИЛВЪР - 230 лв./Годишно
 • ГОЛД - 290 лв./Годишно
 • ПЛАТИНУМ - 350 лв./Годишно

Ползвайки услугата ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ вие получавате правото на един или два безплатни профилактични прегледа според тарифния план, който сте си избрали.

Профилактичният преглед включва: физичен преглед на животното, морфологичен и биохимичен анализ на кръвта, изследване на урина – 10 показателя и седимент, дерматологично изследване, както и изследване за дерматофити и кръвни паразити /Дирофиларии, Бабезии и др./. Към него може да бъдат извършени в допълнение Ехография, ЕКГ, Рентгенография и Биопсия тип FNA, които се заплащат допълнително.

За абонатите този преглед, както и споменатите допълнителни изследвания са безплатни. Цената на един такъв профилактичен преглед за клиенти на ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ “ИЗГРЕВ”, които не са АБОНАТИ възлиза на над 100 лв.

shadow