д-р Дочева

д-р Дочева

Д-р Дочева завършва образованието си по ветеринарна медицина през 2012 г. в Университета по Ветеринарна Медицина Виена – Австрия, модул домашни любимци и екзотични животни.
По време на обучението си провежда летните си стажове във Ветеринарна Клиника “Изгрев” и след завършването си става пълноправен член на екипа.
Има интереси в областта на Анестезиологията, Екзотичните домашни любимци, Онкологията, Ортопедията, Ехо и Ехокардиография. През Май 2012 г. преминава обучителен курс по ортопедична хирургия под ръководството на д-р Ванивенхаус.
От Април 2013 г. е в майчинство.

Вижте и другите членове на нашият екип