ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА

НЕ Е ВКЛЮЧЕНА ЦЕНАТА НА ВЗИМАНЕ НА ПРОБИ

 • Морфологичен анализ на кръв - 20 лв.
 • Биохимичен анализ на кръв - 3.50 лв./показател
  • основен панел 14-показателя - 40 лв.
  • предоперационнен панел 9-показателя - 30 лв.
  • чернодробен панел 10-показателя - 26лв.
  • електролити 6-показателя - 35 лв.
  • 2 показателя - 15лв.
 • Кръвни паразити - 10 лв.
 • Изследване на урина Deep stick - 5 лв.
 • Изследване на урина седимент - 10 лв.
 • Биохимичен анализ на пунктат или урина - 8 лв./показател
 • Изследване на копропроба - 15 лв.
 • Дерматологично изследване - 10 лв.
 • Изследване за Дирофилариоза ( капка) - 20 лв.
 • Изследване за Дирофилариоза ( кнот) - 30 лв.
 • Изследване на Микроспория - 10 лв.
 • Изследване Дерматофити ( посявка) - 25 лв.
 • Ушна проба директно изследване - 10 лв.
 • Биопсия FNA - 30 лв.
 • Биопсия тъканна - 50 лв.
 • Микробиологично изследване с Антибиотикограма - 30 лв.
 • Хистопатология - 50 лв.
 • Преценка на семенна течност - 30 лв.
 • Преценка готовност за заплождане - 30 лв.
 • Изследване концентрация на Фенобарбитал в кръвен серум - 60 лв.
 • Изследване на биологичноактивни маркери и хормони:
  • Tn i I (сърце) - 15 лв.
  • Т4 (щитовидна жлеза) - 15 лв.
  • CRP(инфекции) - 15 лв.
  • Progesteron - 15 лв.
  • Cortisol - 15лв.
  • HbA1c(Диабет) - 15 лв.
 • Изследване концентрация на Фенобарбитал в кръвен серум - 75 лв.
 • Изседване на жлъчни киселини - 65 лв.
 • Съотношение Прот./Креат. урина - 45 лв.
 • NH3(амоняк) - 30 лв.
 • Триглицериди - 30 лв.