МАНИПУЛАЦИИ

НЕ Е ВКЛЮЧЕНА ЦЕНАТА НА АНЕСТЕЗИЯТА

 • За клиенти - 35 лв.
 • За клиенти ( При едновременно поставяне с трета бебешка или годишна ваксина 5 % отстъпка от цената на ваксината ) - 25 лв.
 • За абонати - 18 лв.
 • Интракутанно, субкутанно и интрамускулно - 2.50 лв.
 • Субконюнктивално, паралумбално и интравенозно - 5 лв.
 • Интраартикуларно, бурзално и епидурално - 10 лв.
 • Поставяне на венозен катетър - 10 лв.
 • Венозна инфузия - 15 лв.
 • Венозно вливане с микроинфузионна помпа - 25 лв.
 • Подкожна инфузия - 15 лв.
 • Абдоменоцентеза - 20 лв.
 • Торакоцентеза - 25 лв.
 • Перикардиоцентеза - 80 лв.

При раждане на домашни любимци в Амбулаторията под лекарско наблюдение:

 • В работно време - 50 лв.
 • В извънработно време - 130 лв.

При трудно раждане на домашни любимци в Амбулаторията под лекарско наблюдение:

 • В работно време - 90 лв.
 • В извънработно време - 180 лв.
 • Отстраняване на чужда тяло от ухо, лапа, нос, око - 20 до 40 лв.
 • Отстраняване на кърлеж ( според броя ) - 8 до 20 лв.
 • Почистване на очи/уши - 10 лв.
 • Подрязване на нокти/клюн - 6 лв.
 • Кръвопреливане - 100 лв.
 • Изкуствено заплождане на кучка - 30 лв.
 • Обдишване с кислород - 3.50 лв./10 мин.
 • Инхалиране ( не е включено в цената лекарственото средство ) - 5 лв./10 мин.
 • Превръзка/Шиниране - 10 до 60 лв.
 • Обработка на рана - 15 до 50 лв.
 • Обработка на абсцес - 25 до 50 лв.
 • Почистване на анални жлези - 15 лв.
 • Клизма - 30 до 80 лв.
 • Катетъризация - 25 лв.
 • Катетъризация с пришит катетер - 40 лв.
 • Промивка на препуциум - 10 лв.
 • Поставяне на носоезофагиална сонда - 20 лв.