ОРТОПЕДИЯ

НЕ Е ВКЛЮЧЕНА ЦЕНАТА НА АНЕСТЕЗИЯТА

 • Тип 1 и 2 - 155 лв.
 • Тип 3 - 205 лв.
 • Проста - нефрагментирана фрактура - 100 лв.
 • Золта - Харис тип 1 и 2 - 155 лв.
 • Фрагментирана неусложнена - 205 лв.
 • Золта - Харис тип 3 - 235 лв.
 • Фрагментирана сложна фрактура - 305 лв.
 • Едно или Двуфрагментна - 155 лв.
 • Многофрагментна - 235 лв.
 • Луксация на долночелюстна става - закрито наместване - 80 лв.
 • Тип 1 - 125 лв.
 • Тип 2 - 175 лв.
 • Тип 3 и 4 - 235 лв.
 • Оперативно лечение на скъсани връзки - 255 лв.
 • Ампутация на крайник - 100 лв.
 • Ампутация на пръст - 80 лв.
 • Ампутация на 1ви пръст - 50 лв.
 • Остеотомия на бедрена глава - 175 лв.
 • Артродеза - 150 лв.