Искате да работите при нас?

B

ЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ “ИЗГРЕВ”
Предоставя възможност за стажуване на студентите специалност Ветеринарна Медицина Целогодишно.
На студентите както и на новозавършилите колеги решили да проведат стаж при нас ще им бъде предоставена възможност да работят със съвременни апарати за изследване на кръв – морфология и биохимия, ще бъдат запознати и с новостите във ветеринарната медицина особенно на ниво медикаменти и схеми за лечение на различни заразни и незаразни заболявания и мн. други.
Ние очакваме от нашите стажанти постоянство и желание за натрупване на знания и опит.

За повече информация се свържете с нас