СТОМАТОЛОГИЯ

ЦЕНАТА НА АНЕСТЕЗИЯТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНА

 • Инцизив - 15 лв.
 • Кучешки - 25 лв.
 • Двукоренов - 25 лв.
 • Трикоренов - 40 лв.
 • Инцизив - 10 лв.
 • Кучешки - 30 лв.
 • Двукоренов - 25 лв.
 • Първа степен - 25 лв.
 • Втора степен - 35 лв.
 • Трета степен - 45 лв.
 • Коренолечение - 70 лв.
 • Изработка на пломба - химиополимер - 35 лв.
 • Изработка на коронка - 80 до 150 лв.
 • Изпиляване на зъби с микромотор - 20 лв.
 • Екстракция на зъб на гризач и обработка на абсцес - 70 лв.