ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА КЛИНИКА!

Молим стопаните да не ни запознават с мнението си за един или друг колега ветеринарен лекар. Готови сме да помогнем на всеки пациент, независимо при кого е лекуван до момента, но не толерираме нападки към работата, на който и да е ветеринарен лекар.

В извънработно време и в обявените почивни дни таксите се удвояват в дадения ценоразпис е включен само труда на ветеринарния лекар. Стойността на използваните лекарствени средства и препарити се заплаща отделно. При плануване на операции и някои манипулации се капарира 1/2 от стойността им. Същото важи и за пациенти приети на стационарно лечение

/Ако клиент не се яви на планувано мероприятие и не предизвести за това, капарото не се възстановява и при следващо плануване се оставя ново капаро. В.А.-”ИЗГРЕВ” си запазва правото да променя цените и условията за извършваните ветеринарно-медицински услуги./

Лекарите във Ветеринарна Амбулатория “ИЗГРЕВ” имат право да откажат преглед и лечение на даден пациент, когато стопанинът се държи неуважително или непристойно, когато отказва да следва стриктно указанията им или подлага на съмнение професионализма или човешките им добродетели!

За всеки пациент опериран във Ветеринарна Амбулатория "ИЗГРЕВ" е осигурен 24 часов безплатен стационар.